فروش 105 دستگاه خودروی قاچاقی

با اعلام مدیرکل سازمان اموال تملیکی، تعداد 256 دستگاه خودرو قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی استان تهران قرار دارد و در آینده نزدیک تعداد 105 دستگاه از این خودرو ها پس از دریافت تاییدیه استاندارد و محیط زیست به مزایده گذاشته می شوند. حسین…

منبع: https://car.ir/news/26948-sale-of-105-smuggled-vehicles

بخوانید:  دوشنبه، فروش فوق العاده نیسان دیزلی + قیمت