فصل جدید سیاست های خودرویی؟

بررسی تجربه تغییر وزرا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هر وزیری که به سمت می‌رسد، سعی می‌کند پروژه‌های خود را تعریف کرده و حتی تیم مدنظر خود را روی کار بیاورد. اما عموماً برنامه‌ها و پروژه‌های پیشین فراموش می‌شوند یا تغییرات جدی در آن‌ها…

منبع: https://car.ir/news/26084-new-session-of-car-politics

بخوانید:  اجاره‌ کردن خودروهای پلاک گذرموقت ممنوع است