قصد خرید یک مدل خودرو خانوادگی را دارم که کم‌استهلاک و کم‌مصرف باشد. نظر شما درمورد هیوندای ورنای مدل 1386 با کارکرد 210 هزار کیلومتر و در بازه قیمتی 420 میلیون‌تومان چیست؟


قصد خرید یک مدل خودرو خانوادگی را دارم که کم‌استهلاک و کم‌مصرف باشد. نظر شما درمورد هیوندای ورنای مدل 1386 با کارکرد 210 هزار کیلومتر و در بازه قیمتی 420 میلیون‌تومان چیست؟ – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244445/%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244445/%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81

Срок регистрации extra service. Versaverter. Tuzla eve otele gelen bayan escort eskort.