قیمت خودروهای مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسید

به گزارش «اخبار خودرو»،موضوع قیمت گذاری خودروهای مونتاژی چند هفته ای است که در دستورکار شورای رقابت قرار گرفته است اما بررسی این موضوع مدام به جلسه های آینده موکول می شد که در نهایت امروز اعضای شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را به تصویب رساندند.

قرار است این دستورالعمل توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت اجرایی شود اما شنیده ها حکایت ازآن دارد که در قیمت گذاری این خودروها رقابت پذیری صورت نگرفته و غالبا قیمت گذاری ها مشکل دارد به همین دلیل باید روند اصلاح قیمت ها اجرایی شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244437/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

بخوانید:  توضیح سازمان استاندارد درباره استانداردهای 85 گانه
卡只需要. Срок регистрации extra service. Mobilityweek.