قیمت مصوب محصولات کرمان موتور برای ثبت نام و پرداخت وجه پذیرفته شدگان سامانه یکپارچه اعلام شد

اس۵ قیمت ۱ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان

تی ۸ قیمت ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان

جی ۷ قیمت ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244269/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

اس ۳ قیمت ۹۵۵ میلیون تومان

گفتنی است فهرست قیمت مصوب محصولات کرمان موتور به شرح ذیل است:

لازم به ذکر است عدم ثبت نام در موعد مقرر به منزله انصراف بوده و ظرفیت به سایر مشتریان تخصیص خواهد یافت.

جی ۴ قیمت ۷۸۵ میلیون تومان

به گزارش «اخبار خودرو» ، بر این اساس تمامی منتخبین طرح یکپارچه فروش خودرو که برای محصولات کرمان موتور ثبت‌نام کرده‌اند و کد ملی آن‌ها در سامانه ثبت‌ شده است، می‌بایست بر اساس قیمت‌های مصوب از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ لغایت ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به صورت آنلاین اقدام به ثبت‌نام و پرداخت نقدی کل وجه خودرو نمایند.