قیمت چانگان های وارداتی سایپا اعلام شد

در ضمن جهت سایر تعهدات خودروی مذکور در صورتیکه هزینه های مرتبط و یاهزینه های همچون (عوارض قانونی، مالیات، بیمه و شماره گذاری ) تغییر احتمالی صورت نپذیرد. قیمت خودروی چانگان. مبالغ اعلام شده فوق خواهد بود و مطابق نوبت دعوتنامه مشتریان براساس موجودی خودروهای ترخیص شده از گمرگ صادر و اطلاع رسانی صورت می پذیرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245450/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

بر همین اساس خودروهای مشتریان به محض تکمیل وجه در مرحله فرایند شماره گذاری و تحویل قرار خواهد گرفت.

به گزارش «اخبار خودرو»،شرکت سایپا با ارسال دعوتنامه تسویه حساب به تعدادی از مشتریان، قیمت نهایی محصول چانگان CS35 مدل 2023 را اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، آن دسته از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی که در سال‌گذشته در سامانه یکپارچه مبادرت به ثبت درخواست خرید و تکمیل وجه حساب وکالتی جهت خرید خودروهای مذکور کرده اند می توانند براساس نوبت و اولویت تعیین شده در سامانه نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنند.

در این دعوت نامه ها قیمت چانگان CS35 پلاس تیپ دو 1.213.000.000 تومان و چانگان CS35 پلاس تیپ سه 1.359.000.000 تومان تعیین شده است.

در حال حاضر سایپا نسبت به فراخوان ارسال دعوتنامه تسویه حساب براساس تعداد خودروهای چانگان CS35 مدل 2023 ترخیص شده و موجود در پارکینگ اقدام نموده است.

بخوانید:  همکاری سازه گستر سایپا با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه زنجیره تامین گسترش می‌یابد