قیمت کارخانه کوئیک و شاهین برای فروش به روسیه و ونزوئلا

همچنین خودرو کوئیک به قیمت ۷هزار دلار درِ کارخانه فروخته می‌شود، اما ۳هزار دلار به‌خاطر حمل و نقل و ۴هزار دلار از سوی گمرک دولت ونزوئلا به قیمت آن افزوده شده و در نهایت این خودرو به قیمت ۱۵هزار و ۲۰۰ دلار در بازار ونزوئلا عرضه می‌شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244984/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7

در این خصوص باید خاطرنشان کرد؛ در حال‌ حاضر هر دستگاه خودرو شاهین به قیمت ۱۱هزار دلار به‌اصطلاح درِ کارخانه به روسیه فروخته شده و در بازار روسیه ۱۹ هزار دلار عرضه می‌شود.

بخوانید:  راه اندازی و اتوماسیون پروژه رولر همینگ درب پنجم اطلس و کوییک
Link. Versaverter. Free gift.