لاشه خودروهای فرسوده ۵ تا ۸میلیون تومان ارزش دارد

محمد حیدری‌پاشاکی ضمن یادآوری روند اسقاط خودروها و تکمیل فرآیند مشارکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: «برندگان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با مراجعه به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به آدرس nnhk.ir می‌توانند فرآیند ثبت‌نام را انجام دهند. متقاضیان پس از آن‌که در این سایت ثبت‌نام و مرکز اقساط موردنظرشان را انتخاب کردند، همراه با خودرو فرسوده خود برای ارائه مدارک، تحویل و اسقاط خودرو به مرکز اسقاط موردنظر مراجعه می‌کنند.»

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: «همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، مراکز اسقاط وظیفه دارند پس از اسقاط خودرو متقاضیان، ارزش لاشه خودرو را به حساب مالکان واریز کنند؛ عدم واریز وجه لاشه خودرو به حساب مالک خودرو فرسوده به‌عنوان تخلف تلقی می‌شود و مالکان می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.»

وی با بیان اینکه، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تعیین ارزش لاشه خودروهای فرسوده را به انجمن صنفی مراکز اسقاط واگذار کرده است؛ افزود: «براساس جلسه‌های کارشناسی، تصمیم بر آن شد نیمی از ارزش لاشه برای مراکز اقساط و نیمی دیگر در اختیار صاحبان خودروهای فرسوده قرار بگیرد؛ از این رو با کسر هزینه‌های اسقاط، حدود پنج تا هشت میلیون تومان بابت ارزش لاشه به مالکان پرداخت می‌شود.»

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245154/%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B8%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  فروش اقساطی پیکاپ فوتون اتوماتیک ایران خودرو دیزل