لزوم استفاده حداکثری از تولید قطعه سازان داخلی

در این زمینه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم و نماینده منتخب مجلس دوازدهم شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود پرداخت.

چگونه از تمام توان زنجیره تامین داخلی استفاده کنیم؟

در این خصوص باید گفت که برای تامین لوازم یدکی خودرو باید از منابع داخلی استفاده کرد. خودروسازان باید سعی کنند تا حد امکان از قابلیت های بومی برای تامین قطعات یدکی مورد نیاز خود بهره ببرند. در شرایط فعلی که با محدودیت ارزی در کشور مواجه هستیم، نباید اجازه دهیم ارز موجود صرف واردات قطعات خارجی قابل ساخت داخل شود، مگر اینکه قطعه داخلی وجود نداشته باشد و نیاز به واردات داشته باشد.

استفاده از توان قطعه سازان داخلی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

تکیه بر ظرفیت قطعه سازان داخلی و تامین قطعات یدکی از خانه نقش مهمی در رشد اشتغال، افزایش تولید داخلی و توسعه دانش فنی در صنعت خودرو خواهد داشت. برخی از خودروسازان به بهانه اینکه قطعات خارجی از نظر کیفیت و قیمت بهتر از قطعات داخلی هستند اقدام به واردات قطعات یدکی می کنند در حالی که در واقعیت این گونه نیست و می توان قطعات یدکی باکیفیت را از منابع داخلی تامین کرد.

چگونه صنعت قطعات خودرو را توسعه دهیم؟

استفاده از قطعات ساخت داخل در خطوط تولید خودرو و افزایش صادرات قطعات قطعاً موجب توسعه صنعت قطعات یدکی و خودرو در کشور خواهد شد. اگر محصول باکیفیتی تولید می شد که قابل صادرات بود، قطعا این دو صنعت بزرگ کشور توسعه بیشتری پیدا می کردند. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های خالی باقیمانده برای تولید خودرو و قطعات یدکی استفاده کنیم.

بخوانید:  53 هزار واحد در بورس سقوط کرد!

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249663/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C