مدیرعامل ایران خودرو: تولید «ری‌را» با نگاه به ساخت داخل

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در بازدید از خطوط تولید سایت خودروسازی خزر، از تولید محصول جدید «ری‌را» در این سایت تولیدی با نگاه و تمرکز بر تولید داخل خبر داد.منبع