مشخصات یک SUV واقعی آفرود چیست؟

مشخصات یک SUV واقعی آفرود چیست؟

در گذشته، SUV ها به خاطر قابلیت های خارج از جاده و زندگی سخت خود شناخته می شدند. این خودروها مصارف آفرود و حتی نظامی داشتند به همین دلیل با ویژگی های خاصی ساخته می شدند تا توانمند، قوی و قابل اعتماد باشند….

منبع: https://car.ir/articles/28539-the-specifications-of-a-real-offroad-suv

بخوانید:  ادامه حضور فیات، زیرمجموعه برزیل و ترکیه