مکانیزم واردات خودرو برای تنظیم بازار مناسب نیست


مکانیزم واردات خودرو برای تنظیم بازار مناسب نیست – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249532/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  سازندگان قطعات موتورسیکلت نمی‌توانند قیمت‌های خود را ثابت نگه دارند