نخستین صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنعت خودرو در بورس تهران با نماد «بهین‌رو»

بر این اساس صندوق «بهین‌رو» نیز به صورت اختصاصی روی سهام شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی کار خواهد کرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245916/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF

در واقع صندوق بخشی به صورت اختصاصی در یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کند.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جهت پذیره‌نویسی ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، صندوق بخشی نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی است که بخش بزرگی از پرتفوی سهامی خود (بیش‌از 70درصد) را به صنعت خاصی اختصاص می‌دهد.

پس بنابراین هر صندوق بخشی باید روی یک صنعت تعریف شود و اساسنامه خود را تنظیم کند.

بخوانید:  بحران خودروسازان ژاپنی در چین