وارداتیی ها با قیمت بیش از ۲ میلیارد تومان عرضه می‌شوند

با مشخص شدن نرخ نهایی وارداتی‌های غیر چینی می‌توان گفت تقریبا تمام خودروهای وارداتی در این بخش بیش از ۲ میلیاردتومان قیمت دارند. در این میان تنها هیوندای اکسنت با نرخ رسمی زیر ۲ میلیارد تومان عرضه می‌شود.

این موضوع با هدف قانون‌گذار مبنی بر واردات خودروهای ارزان‌قیمت تفاوت چشمگیری دارد و دلیل اصلی آن درصد بالای تعرفه لحاظ‌شده توسط دولت برای واردات انواع خودرو است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246907/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

بخوانید:  سامانه یکپارچه امروز بازگشایی می شود
Link. Versaverter. Free gift.