واردات خودرو نو با تعرفه کم بهتر است یا دست‌ دوم با تعرفه زیاد؟

آن‌ها معتقدند بهتر است به‌جای این کار تعرفه مدل‌های صفرکیلومتر کاهش یابد تا واردات خودروهای نو هرچه بیشتر رونق بگیرد.

درصورت تحقق این امر درآمد دولت نیز از محل اخذ تعرفه گمرکی واردات درکنار تعداد و حجم بیشتر خودرو جبران می‌شود و جا دارد مسئولان امر به‌این مهم توجه بیشتری داشته باشند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245045/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 1902
This is one of the “sexual triggers” that drive beautiful women wild. 18 مهر 1399. Чек Лист Архіви allarticle каталог корисної інформації.