واردات دست دوم ها زمان بر است

دراین‌باره می‌توان به دو موضوع اشاره کرد. نخست آن‌که واردات خودرو منوط به‌داشتن کارت بازرگانی معتبر است و به‌این ترتیب افراد عادی از واردات خودرو منع می‌شوند. همچنین باید منشأ ارز مشخص باشد.

بر این اساس بخش زیادی از ارزهای خانگی و آن‌چه در دست افراد است، برای واردات قابل استفاده نخواهد بود و این امکان بیشتر برای صاحبان سرمایه‌گذاری‌های کوچک در خارج از کشور مهیا شده است تا از طریق منابع خود در خارج از کشور برای واردات اقدام کنند.

این موضوع در کنار کند بودن واردات خودروهای نو سبب شده است بازار در نوعی سردرگمی عمیق فرو برود و به‌نظر نمی‌رسد تا پایان نیمه نخست سال جاری در بازار خودروهای وارداتی اتفاق خاصی بیفتد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245297/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA