وعده جایگزینی 50 هزار تاکسی فرسوده با خودرو برقی

وب سایت خودرو با هدف اطلاع رسانی در حوزه خودرو در آذر 92 فعالیت خود را آغاز نموده است. سعی بر آن بوده که مرجعی برای اطلاعات و مشخصات فنی خودروهای داخل ایران باشیم و بتوانیم به صورت تخصصی مقایسه، قیمت، تست و بررسی خودرو‌ها را انجام بدهیم. همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما خواهیم بود.

منبع: https://car.ir/news/26843-replacing-50000-exhausted-taxies-with-ev-cars

درباره سایت 

خودرو
بخوانید:  ساخت و نصب نخستین جایگاه شارژ خودرو برقی کشور با مشارکت بخش خصوصی