چرا آیین نامه واردات خودروهای فرسوده ابلاغ نشده است؟


چرا آیین نامه واردات خودروهای فرسوده ابلاغ نشده است؟ – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248805/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  قیمت 4 محصول جدید ایران خودرو اعلام شد