چگونه لاستیک های دولتی تهیه کنیم؟

چگونه لاستیک های دولتی تهیه کنیم؟

فروش و عرضه لاستیک دولتی فقط از طریق لیست واگذاری مالکیت، سایت و نرم افزار موبایل با درج شماره شاسی و موتور طبق اطلاعیه وزارت ایمنی برای لاستیک رینگ 13 و 14 فقط در یک سال، چهار حلقه لاستیک با یک حلقه امکان پذیر خواهد بود. .

منبع: https://car.ir/news/28586-how-to-get-government-tires

بخوانید:  بهانه وزیر صمت برای تاخیر در واردات کارکرده ها