چگونه پاک‌ کننده‌ های موتور بر شیوه استارت خودرو تاثیر می‌گذارند؟

در شرایط عادی این خاکستر نگران‌کننده نیست چون در تعویض روغن قابل‌حذف است؛ اما زمانی مشکل‌ساز خواهد بود که تعویض روغن به فراموشی سپرده شده یا فواصل تعویض روغن طولانی شود.

این لایه‌های افزودنی در لحظه شروع به حرکت موتور یعنی هنگامی‌که روانکاری فقط متکی به این لایه‌هاست، برای محافظت و مراقبت از موتور دارای اهمیت هستند.

پاک‌کننده‌های غیراصولی موتور ممکن است اثرات سوئی از قبیل کاهش ویسکوزیته و خنثی‌سازی افزودنی‌ها بر روغن داشته باشند. به هر حال پاکسازی خاکستر به‌روش مکانیکی و تعویض روغن در فواصل زمانی کوتاه برای کمک به افزودنی‌های دترجنت در پاک کردن موتور در طول زمان روش بهتری به حساب می‌آید.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244871/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

اغلب روغن‌موتورهای جدید به منظور رعایت استانداردهای زیست‌محیطی با میزان خاکستر پایین فرموله می‌شوند. ادغام میزان خاکستر کمتر با میزان سولفور پایین‌تر در سوخت تا حد زیادی تمایل به تشکیل خاکستر را کاهش می‌دهد. با این حال اگر روغن بیش‌از طول عمر مفید آن در سیستم باقی بماند تشکیل خاکستر همچنان امکان‌پذیر خواهد بود. اما مساله‌ای که در رابطه با پاک‌کننده‌های موتور وجود دارد، این است که چنین افزودنی‌هایی از نظر شیمیایی فعال بوده و لایه‌های تشکیل‌شده توسط سایر افزودنی‌ها لایه روی قطعات را از بین می‌برند که موجب آسیب و افزایش سایش موتور می‌شود؛ مگر آنکه در فرمولاسیون این مواد حفاظت از لایه ایجادشده توسط روغن‌موتور اصلی درنظر گرفته شده باشد.

هدف دیگر ادتیوهای دترجنت‌ تمیز کردن رسوبات ناشی‌از از قطعات موتور است. کلسیم سولفونات یک افزودنی دترجنت مرسوم در اغلب روغن‌های موتور است بنابراین هنگامی‌که این افزودنی‌ها می‌سوزند خاکستر از خود به جا می‌گذارند.

بخوانید:  تاریخچه تیونینگ در صنعت‌ خودرو

با سپری شدن طول عمر روغن و تشکیل اسیدها، عدد بازی کاهش پیدا می‌کند. این کاهش در عدد بازی زمانی نگران‌کننده خواهد بود که به 50درصد مقدار اولیه خود برسد. این حالت بهترین زمان تعویض روغن است اما اگر روغن در داخل موتور به حال خود رها شود، اسیدی‌تر خواهدشد و این امر منجر به آسیب‌های ناشی از خورندگی و ایجاد خاکستر می‌شود.

کلیه روغن‌موتورها با یک عدد بازی اولیه که متناسب با مقدار افزودنی دترجنت افزوده‌شده به روغن هستند، عرضه می‌شوند. عدد بازی بالا به معنی حضور مقادیر بیشتر این دترجنت در روغن است.

عدد بازی روغن‌موتور ارتباط مستقیمی با درجه قلیایی‌بودن روغن و ادتیو یا افزودنی‌های پاک‌کننده (دترجنت) برای ایجاد حالت بازی در روانکار دارد. این افزودنی‌ها به خنثی‌سازی اسیدهای ناشی‌از واکنش سوخت و گازهای ایجادشده و همچنین اسیدهای تشکیل‌شده ناشی از شکست ساختار هیدروکربن‌های روغن کمک می‌کنند.

Срок регистрации extra service. When individuals or businesses decide to hold a giveaway, they are essentially giving back to their followers and supporters. 尋找舊時回憶.