کاهش ۹۰ میلیارد تومانی هزینه‌ها با اصلاح الگوی لجستیک ایران‌خودرو


با اصلاح الگوی زنجیره تامین و لجستیک ایران خودرو، از مهرماه سال گذشته تا کنون، کاهش هزینه ۹۰ میلیارد تومانی در بخش لجستیک ایران‌خودرو توسط شرکت ساپکو محقق شد.منبع