کرمان به محرک اصلی برقی شدن ناوگان تاکسیرانی تبدیل شده است


کرمان راننده اصلی برقی شدن ناوگان تاکسیرانی می شود – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249522/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  طرح پیش فروش کوییک S شرکت سایپا (مرداد 1402)