گام بزرگ برای توسعه باتریهای حالت جامد در صنعت خودرو

باتریهای حالت جامد برای حمل و نقل گواهی ایمنی دریافت کردند. گواهی ایمنی به این معنی است که سلولها را میتوان از طریق زمین، دریا یا بهطور هوایی حمل کرد.
Factorial توسعهدهنده باتریهای حالت جامد مستقر در ماساچوست اعلام کرد که گواهینامه ایمنی 38.3 سازمان ملل متحد (UN) را برای سلول حالت جامد خود درسطح خودرو دریافت کرده است. به این معنی که باتریهای 100+ آمپر ساعتی اکنون میتوانند با خیال راحت از طریق هوا و دریا یا زمین حمل شوند.
این شرکت ادعا میکند نخستین سازنده باتریهای لیتیوم فلزی است که گواهینامه شناختهشده جهانی را دریافت میکند و سلولهایی با ظرفیت بیش از 100 Ah را پوشش میدهد. استاندارد UN 38.3 شامل مجموعهای از آزمایشات، از جمله له شدن، حرارتی، لرزش، شوک، اتصال کوتاه خارجی، شبیهسازی ارتفاع و تخلیه اجباری است که همه توسط یک آژانس شخصثالث انجام میشود. این آزمایشها تضمین میکند که سلولها میتوانند درشرایط مختلف بدون هیچگونه خطری مقاومت کنند و برای باتریهایی که از طریق هوا، دریا یا زمین حمل میشوند، اجباری هستند. با این گواهینامه، فاکتوریال اکنون میتواند سلولهای حالت جامد خود را برای خودروسازان سراسر جهان ارسال کند؛ درحالی که Stellantis، مرسدسبنز، هیوندای و کیا در فهرست شرکای خود قرار دارند. Siyu Huang، مدیرعامل Factorial Energy گفت: «دریافت گواهینامه ایمنی 38.3 سازمان ملل در مدت کوتاهی پس از پیشنمایش سلول 100+Ah در CES، یک دستاورد بزرگ است و نشان میدهد که ما در مسیر درستی برای ساخت باتریهای با چگالی انرژی بالا و ایمنتر هستیم. این گواهینامه تمرکز ما را نهتنها بر عملکرد، بلکه ایمنی بیشتر نشان میدهد. ما مشتاقانه منتظر تحویل باتریهای 100+Ah بهشرکای خود با گواهینامه ایمنی هستیم. »
در ماه ژانویه، فاکتوریال در نمایشگاه 2023 Consumer Electronics (CES) در لاسوگاس از یک سلول باتری حالت جامد 100 آمپرساعتی پردهبرداری کرد و مدیرعامل Stellantis، کارلوس تاوارس گفت که سلولهای Factorial چگالی بالاتری نسبت بهلیتیوم معمولی دارند. باتریهای یونی بسته به آنچه سازنده میخواهد اولویتبندی کند، میتوانند برد رانندگی طولانیتر یا وسیلهنقلیه سبکتر را ارائه کنند.
این شرکت که در Woburn ماساچوست مستقر است، یک فناوری انحصاری توسعهداده است که از یک الکترولیت جامد استفاده میکند و در سلولهای 100 Ah مقیاس شده است و در دمای اتاق کار میکند. این فرآیند که فناوری سیستم الکترولیت فاکتوریال (FEST) نامیده میشود، همچنین با تجهیزات تولید باتریهای لیتیوم-یونی سازگار است که پتانسیل کاهش چشمگیر هزینهها را درمقایسه با سایر سیستمهای باتری حالت جامد دارد. این استارتآپ ادعا میکند سلولهای آن تا 50 درصد بیشتر از باتریهای Li-ion مشابه که از الکترولیت مایع استفاده میکنند، چگالی انرژی بیشتری دارند.

بخوانید:  300 هزار دستگاه پیکاپ توسط JAC برای صادرات به 132 کشور جهان تولید شد

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244626/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88