در طراحی و تولید خودروهای برقی تمرکز سایپا روی خودرو های کار است

او خاطر نشان کرد: در چند سال گذشته بحث نیاز و توجه ویژه به خودروهای آینده از طرف متخصصان صنعت خودرو عنوان شده بود که در مسیر تهیه قوانین و آیین نامه ها قرار گرفت و در حال حاضر با همت شرکت های داخلی و دانش بنیان به مرحله طراحی و تولید رسیده است و … ادامه

有投資價值?事實證明是白金. Срок регистрации extra service. Mobilityweek.