آریزو 6 GT، شمارش معکوس برای فتح جاده ها


آریزو 6 GT، شمارش معکوس برای فتح جاده ها – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248826/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-6-%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7

بخوانید:  حضور فونیکس با تیگو 7 پرو PHEV در نمایشگاه تحول