آشنایی با داده کاوی در صنعت خودرو


آشنایی با داده کاوی در صنعت خودرو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248747/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

بخوانید:  تیراژ ۵۰هزار دستگاهی خودروهای برقی؛ شرط احداث ایستگاه‌های شارژ