آغاز دومین مرحله از پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه طرح حمایت از خانواده و جوانی

آغاز دومین مرحله از پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه طرح حمایت از خانواده و جوانی

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244379/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA

3-متقاضی باید در هنگام ثبت نام شماره حساب (شماره شبا) مربوط به خود را معرفی نماید و برای واریز وجه لازم است از کارت های بانکی به نام خود استفاده کند.

4-در صورتی که مصرف کننده‌ای به نمایندگی‌های شرکت مراجعه و مالکیت خودروی مذکور از زمان تحویل خودرو از کارخانه تغییر نیافته باشد اعمال محدودیت حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و با حداقل 1000 کیلومتر کارکرده خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز ضروری نبوده و شرط مذکور تنها در ارتباط با خودرو های اجرایی خواهد شد که مالکیت خودرو از زمان تحویل خودرو تا زمان اولین مراجعه به نمایندگی جهت سرویس تغییر یافته باشد.

2-انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در اولویت‌بندی به اشخاص ثالث حتی به صورت وکالتی و نیز و فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.

به گزارش «اخبار خودرو»، از فردا 11 فروردین ماه دومین پیش فروش محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه( طرح متقاضیان حمایت از خانواده و جوانی) اجرایی خواهد شد.

مادرانی که فرزند دوم آنها از تاریخ 24 آبان ماه متولد شده‌ می‌توانند در سامانه یکپارچه اولویت بندی مرحله سوم تابستان 1402 را از طریق اولویت بندی وزارت صنعت انتخاب کنند تا امکان ثبت نام به قیمت مصوب با شرایط پیش فروش برخی از محصولات شرکت ایران خودرو را با موعد تحویل شهریور 1402 تحویل بگیرند.

1- مادرانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نمودند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت اول پیش فروش طرح مادران به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال شده می‌تواند در این بخشنامه نسبت به ثبت نام در خودروی انتخابی در سامانه یکپارچه اقدام کنند.

بخوانید:  فروش خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شد