آغاز طرح فروش نقدی وانت نیسان (خرداد 1403 هجری قمری)


آغاز طرح فروش نقدی نیسان وانت (خرداد 1403) – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249386/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1403

بخوانید:  آیا اکنون زمان خوبی برای خرید خودرو است؟