آغاز فروش اقساطی کامیونت فوتون M4 (تیرماه 1402)

اقساط یک ساله: ۸۷.۸۱۴.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۱.۹۵۰ میلیارد تومان)

اقساط یک ساله: ۸۵.۳۷۵.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۱.۹ میلیارد تومان)

اقساط سه ساله: ۳۸.۱۳۴.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۲۷۰ میلیارد تومان)

اقساط دو ساله: ۵۰.۳۴۷.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۱۱۰ میلیارد تومان)

پیش پرداخت: ۹۰۰ میلیون تومان

اقساط چهار ساله: ۳۲.۲۲۹.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۴۴۷ میلیارد تومان)

اقساط پنج ساله: ۲۸.۸۴۰.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۶۳۰ میلیارد تومان)

ثبت نام از طریق نمایندگی های مجاز

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245052/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-M4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-1402

به گزارش «اخبار خودرو»،فروش اقساطی کامیونت فوتون M4 در دو مدل 6 و 8 تن از سوی سایپا دیزل آغاز شد.

جرئیات شرایط فروش:

کامیونت ۶ تن:

اقساط دو ساله: ۴۸.۸۴۸.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۰۵۰ میلیارد تومان)

اقساط چهار ساله: ۳۱.۱۸۹.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۳۷۰ میلیارد تومان)

اقساط سه ساله: ۳۶.۹۰۰.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۲۰۰ میلیارد تومان)

اقساط پنج ساله: ۲۷.۸۷۰.۰۰۰ (قیمت تمام شده: ۲.۵۵۰ میلیارد تومان)

کامیونت ۸ تن بدون کاربری:

پیش پرداخت: ۸۷۵ میلیون تومان

بخوانید:  نمایشگاه بین‌المللی موتورسیکلت رویدادی ملی در صنعت کشور