آغاز پرداخت وام خرید تراکتور به زودی + فیلم

محسن منصوری در حاشیه بازدید از کارخانه تراکتورسازی تبریز گفت: در این زمینه می توان از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده کرد. ستاد تنظیم بازار نیز به دنبال تعرفه گذاری و تعیین قیمت تراکتور است و تلاش می کند متناسب با افزایش قیمت سال، تعرفه گذاری انجام شود تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر نشود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244513/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85