آفریقا هدف ویژه صادرات نفت سپاهان


آفریقا هدف ویژه صادرات نفت سپاهان است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248990/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

بخوانید:  تفاهم‌نامه ملی ایران‌ خودرو و معاونت علمی ریاست‌ جمهوری