آقای ابراهیم رئیسی شهید شد


شهادت آقای ابراهیم رئیسی – خبر خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249275/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

بخوانید:  کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ ها در بازار موتورسیکلت