آیا بازار با شیوه جدید قیمت گذاری خودرو سازگار خواهد شد؟


آیا بازار با شیوه جدید قیمت گذاری خودرو سازگار خواهد شد؟ – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249227/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

بخوانید:  بورس همچنان بالا می‌ رود