آیا خودروسازان قیمت‌ ها را کاهش می دهند؟

این قیمت‌ها درحالی اعلام شده است که برخی خودروسازان بخش‌خصوصی تمام ظرفیت خود را تا پایان سال جاری در سامانه یکپارچه پیش‌فروش کرده‌اند.

این فهرست شامل محصولات مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، آرین‌موتور، فرداموتور، بهمن‌موتور و چند خودروساز تازه‌تاسیس نیز می‌شود.

با این وضع مشخص نیست که آیا خودروسازان مابه‌التفاوت اضافه دریافتی را به‌ثبت‌نام‌کنندگان عودت می‌دهند یا این‌که قیمت‌های اعلامی شورای‌ رقابت وجه ضمانت اجرایی ندارد؟!

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245130/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF