آیا متقاضیان برای خرید خودروهای برقی متقاعد شده اند؟


آیا متقاضیان برای خرید خودروهای برقی متقاعد شده اند؟ – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249118/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

بخوانید:  جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۲۲ آبان ۱۴۰۲