آیا مدت زمان گارانتی خودرو افزایش می یابد؟

آیا مدت زمان گارانتی خودرو افزایش می یابد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگویی قول داد تا پایان امسال عناصر اصلی اتوبوس های برقی جذب شود. وی همچنین تاکید کرد: یکی از شروط خودروسازان برای ارتقای ایمنی خودرو، افزایش مدت گارانتی…

منبع: https://car.ir/news/28203-will-the-cars-warranty-time-increase

بخوانید:  تغییر خودرو های تحویل 1403 در سامانه یکپارچه آغاز شد