آیا واردات 3 میلیارد دلاری CBU به تجمیع کنندگان رسید؟


آیا واردات 3 میلیارد دلاری CBU به تجمیع کنندگان رسید؟ – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248946/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-CBU-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

بخوانید:  بورس باز هم قرمز شد!