آینده صنعت‌خودرو در گرو تولید محصولات برقی است

درواقع تمرکز بر برقی‌سازی باید از خیلی وقت پیش مورد توجه خودروسازان داخلی قرار می‌گرفت؛ زیرا اکثر خودروسازان چینی که امروز درحال مونتاژ یا واردات محصولات برقی آن‌ها به‌کشور هستیم، یا تا یک دهه قبل وجود خارجی نداشتند یا این‌که فعالیت خود را تازه آغاز کرده بودند. اما با درک درست تغییر پارادایم در صنعت‌خودرو به‌سمت تولید مدل‌های برقی رفتند و توانستند از این طریق به‌رشد چشمگیری دست پیدا کنند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/247151/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  چه مواردی گارانتی خودرو های ایرانی را باطل می کند؟