اجاره مادر از فروش خودرو حذف شود؟

اجاره مادر از فروش خودرو حذف شود؟

این در حالی است که این روزها سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی تا حدودی متوقف شده و طرح فروش ویژه ای در آن اجرایی نشده است که این موضوع تردیدهایی را در مورد سرنوشت سهم «مامان و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است. این دو سهم مربوط به سال 1401 …

منبع: https://car.ir/news/28250-mothers-rant-deleted-from-car-market

بخوانید:  لیست قیمت جدید تراکتور فروشی (اردیبهشت 1403 هجری قمری)