اخذ پلاک تاکسی 4 خودروی برقی


دریافت پلاک 4 خودروی برقی – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249375/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%DB%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

بخوانید:  آغاز طرح فروش استثنایی نوروزی سایپا + جزئیات