ادامه تولید محصولات پژو پارس در بهار 1403

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»بر اساس اطلاعات دریافتی ایران خودرو، امکان تولید خودروهای پارس در بهار سال آینده وجود دارد و بر این اساس به زودی متقاضیان ثبت نام شده در سامانه یکپارچه بر اساس اولویت های اعلامی این سامانه و نیازمندی های آنها فراخوان خواهند شد. ثبت نام خواهید شد.

بر این اساس و با مساعدت های انجام شده، شرکت ایران خودرو قطعات لازم برای تولید این محصول را سفارش داده و با تمام ظرفیت ممکن خطوط به تولید ادامه خواهد داد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248542/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1403

بخوانید:  ساخت و نصب نخستین جایگاه شارژ خودرو برقی کشور با مشارکت بخش خصوصی