ارائـه طـرح دوگـانـه‌سـوز کـردن خـودروهـای دیـزلـی


ناترازی تولید و مصرف بنزین در ماه‌های اخیر موجب شده است باردیگر مسئولان درصدد توسعه خودروهای دوگانه‌سوز باشند و طرح‌های جدیدی را در این زمینه ارائه کنند. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245184/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C

بخوانید:  رشد ۲۳۴ درصدی عرضه روغن‌موتور در بازار