ارائه فناوری “Tomic” برای جذب 70٪ آلاینده های ترمز


معرفی فناوری “Tomic” برای جذب 70 درصد آلایندگی ترمز – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249101/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2

بخوانید:  امروز؛ اولین طرح فروش چانگان CS35 پلاس + جزئیات