ارزانترین خودرو بازار بی رقیب شد

با توقف تولید پژو ٢٠٦ تیپ ٢، تولید خانواده ٢٠٦ به‌طور کامل متوقف شد و بازار آن به ٢٠٦ پلاس یا فیس‌لیفت یا همان ٢٠٧ منتقل شد. به‌این‌ترتیب تنها رقیب ارزان‌ترین خودرو بازار یعنی کوییک از میدان به‌در شد و بخش پایین‌دستی بازار همانند سال‌هایی که درانحصار پراید بود، حالا تنها به‌کوییک اختصاص پیدا کرده است .

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244761/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 2041