ارز صنایع تامین شد – اخبار خودرو

این در حالی است که طی روزهای اخیر نامه‌ منوچهر منطقی نسبت‌به تعطیلی خطوط خودروسازان به‌دلیل کمبود و عدم اختصاص ارز منتشر شده بود اما گفته می‌شود ارز صنایع تامین شده است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244635/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

منوچهر منطقی با اشاره به نامه‌نگاری ماه گذشته خود برای تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی افزود: «تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است و همواره تلاش می‌شود با پیش‌بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آنها انجام شود.»

وی ادامه داد: «بی‌شک با همین حساسیت‌ها ‌و پیگیری‌های وزارت صمت بود که در سال گذشته بعد از چهار سال متوالی، دولت سیزدهم توانست به یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا دست یابد. اکنون امید است با تداوم این روند و حمایت‌ سایر دستگاه‌های مرتبط با تامین نقدینگی و مواد اولیه تولید و تجارت، شاهد افزایش تولید و عرضه بیش‌از پیش خودرو در کشور باشیم.»