اصلاح، بهبود و بهبود “XU7” در نسخه “XUP”.


اصلاح، بهبود و ارتقای “XU7” در نسخه “XUP” – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248939/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-XU7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-XUP

بخوانید:  طرح فروش فوق العاده لاماری ایما + جزئیات