اطلاعیه خرید لاستیک جدید از سامانه تخصیص تایر


اطلاعیه جدید خرید لاستیک از سامانه تخصیص لاستیک – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249132/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1

بخوانید:  بورس همچنان بر مدار مثبت!