اطلاعیه نیکاموتور در خصوص عرضه محصولات لادا به ایران


اطلاعیه نیکاموتور در خصوص عرضه محصولات لادا به ایران – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249097/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

بخوانید:  طرح شناسه کالا هم شکست خورد!