اعتبارسنجی بیمه‌ گذاران چگونه انجام می‌شود؟

براساس اعلام مسئولان بیمه مرکزی، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای و اعتبارسنجی بیمه‌گذاران ازجمله برنامه‌های بیمه مرکزی در سال 1402 است. ازسوی‌دیگر یکی از مولفه‌های رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه براساس آیین‌نامه اصلاح‌شده توانگری خواهد بود.

اینکه با اعتبارسنجی عملکرد تمامی بیمه‌گذاران شفاف می‌شود و براساس آن مورد مواخذه و یا تشویق قرار می‌گیرند اصلا امکان‌پذیر نیست، اما گام‌به‌گام این مساله روبه جلو می‌رود، چراکه با وجود سخت بودن، طی کردن این مسیر یک الزام است.

حال باید دید در سال جاری در این رابطه چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244321/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

درحال‌حاضر این رتبه‌بندی عموما براساس تولید حق بیمه است. ازسوی‌دیگر اعتبارسنجی مبتنی‌بر اطلاعات نهان و آشکار و در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای شرکت اعتبارسنج بوده است. البته اینکه شرکت‌های دولتی در بورس شفاف‌سازی می کنند یک قدم رو به جلو است اما این اتفاق برای اعتبارسنجی کافی نیست.

بخوانید:  نهایی شدن قرارداد صادرات سه خودروی سایپا به روسیه و بلاروس