اعلام مراکز معاینه فنی فعال در تهران در تعطیلات عید سعید فطر


اعلام مراکز معاینه فنی فعال در تهران در تعطیلات عید سعید فطر – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248706/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1

بخوانید:  آغاز طرح پیش فروش ون وانا